Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem

1475/2011
25.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

23 Ekim 2011 Pazar günü Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem hepimizin çok derin üzüntü duymasına yol açtı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden iki kişinin de bulunduğu heyet aynı gün bölgeye ulaştı ve değerlendirmelerini yaparak raporlaştırdı. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/van-2834.html) Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu da halk sağlığı altyapısına ilişkin çalışmalar yürütmek üzere bir program kapsamında bölgede görev yapacaktır.

Öte yandan TTB webinden yapılan çağrıya çok sayıda gönüllü meslektaşımız yanıt verdi. Gönüllü hekimlerin listesi TC Sağlık Bakanlığı kriz masasına iletildi. Özellikle deprem sonrası uzayan dönemde gereksinim oldukça göreve çağrılacakları belirtildi.

Bölgede değerlendirmelerini sürdüren arkadaşlarımız özellikle kış koşulları nedeniyle battaniye, kaban, kazak, bot, çorap, eldiven, atkı yanı sıra bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped vb. yaşamsal gereksinimlerin bölgeye ulaştırılmasının çok yararlı olacağını ilettiler.

Tabip odalarımızın üyelerinin sağlayacağı yardımları yerel olanaklarla Van ve Erciş’deki kriz masalarına ulaştırmaları durumunda gereksinimi olanlara dağıtılacağı iletilmiştir. Öğrendiğimiz kadarıyla kargo ve otobüs şirketleri yardımların ulaştırılması konusunda katkı ve kolaylık sunmaktadır.

Gerekli duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri