Yüksek Onur Kurulu

24.08.2011
1215/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Geçtiğimiz dönem içerisinde Yüksek Onur Kurulu’na iletilen kimi dosyaların tarih gözetilmeksizin oluşturulması ve bir dizin içermemesi nedeniyle ya da fotokopi ile dosya çoğaltmada bir standart uygulanmaması sonucu kimi istenmeyen süreçler yaşanmıştır.

Tabip Odamız tarafından Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na gönderilen dosyaların,  tarih sırasına göre (en eski tarihli belge en altta olmak üzere) kronolojik bir sıra ile ve her türlü yazışma ve tebliğ evrakını içerecek şekilde gönderilmesi ve belgeler için bir dizin hazırlanması gerekli görülmektedir. Diğer yandan gönderilen dosyaların tek yönlü fotokopi ile çoğaltılması kimi zaman yaşanan kuşkuları giderecektir.

Daha önce de gereksinimi genelgeler ile iletilen yukarıda kısaca bir kez daha dile getirilen nedenlerle Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na gönderilen dosyalarda yer alan belgelerin düzenlenmesinde kronolojik sıra gözetilmesi, dosyanın en üstünde belge dizini içermesi ve belgelerin tek yönlü fotokopi çekilerek çoğaltılmış olması beklenmektedir.  Bu koşulları sağlamayan dosyalar 15 Eylül 2011 tarihinden sonra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sekretaryası tarafından ilgili tabip odasına eksikliklerin giderilmesi için geri gönderilecektir.

Nitelikli bir sağlık hizmeti ve hekimlik ortamı için son derece titizlikle hep birlikte yürüttüğümüz bu önemli görevimizde gereksinimler doğrultusunda gereğinin yapılacağı düşüncesi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri