İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

1104/2011
02.08.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısının 24 Eylül 2011 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki soruların Odanız tarafından 9 Eylül 2011 Cuma gününe kadar yanıtlanarak Merkez Konseyine gönderilmesi kol toplantısının gündeminin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Gelen yanıtlardan elde edilecek veriler ışığında hazırlanacak gündem daha sonra gönderilecektir.

1-Kamu+İşyeri Hekimliği konusunda ilinizdeki son durum nedir? Bilindiği gibi illerde bu konu son derece farklı biçimlerde yaşanmaktadır. Herhangi bir müdahalenin olmadığı ve eskisi gibi sürecin devam ettiği iller olduğu gibi, müdahalenin yazılı ve sözlü savunma almaya ve çalışma yerinin değişikliği ile pratikte Kamu+İşyeri Hekimliğinin birlikte sürdürülememesinin sağlanmasına kadar farklı uygulamalar sürmektedir. Bu aşamada ilinizdeki son durum nedir?

2-Oda işyeri hekimliği kayıtlarının, Oda onayı almaya yönelik “Bakanlık yaklaşımlarından” sonra bu dönemde durumu tam olarak ifade etmediği, dolayısıyla başvuruların yanında başvurmayanların da bilgilerini topladığımız, İlimizin gerçek sayılarına ulaşmayı sağlayabilir misiniz?

3-Oda sınırlarınız içinde OSGB’lerin listesi ve buralarda çalışan işyeri hekimi sayısını, listesini sağlayabilir misiniz? Bize başvurunun olmaması dolayısıyla kayıtlarımıza girmeyen bu verilere ulaşmamız kesin olamayacaktır. Ancak bu çalışmayı sürekli kılarsak gerçek sayılara ulaşabiliriz.

4-Odanız sınırları içinde işçi sağlığı ve işyeri hekimliği bugün itibariyle ne durumdadır?

5-Önümüzdeki bir yıllık dönemde alandaki durumun geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Sorulara gerçekçi, somut yanıtlar bulup, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak makul adımları birlikte atmamız dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri