Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması

898/2011
20.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Adana'da iki meslektaşımız 29 Nisan 2011 tarihinde gözaltına alınmış, aynı gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış olup 27 Haziran 2011 tarihinde ilk duruşmaları yapılacaktır.

Dr. Ömer Eşki aile hekimi olup aynı zamanda TTB Pratisyen Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Üyesi,

Dr. Osman Küçükosmanoğlu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji profesörü olup aynı zamanda Adana Tabip Odası eski başkanlarındandır.

Her iki meslektaşımızın yargılanma gerekçesi 19-20 Nisan sağlıkçı grevi öncesi yürütülen kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları kapsamında Demokratik Çözüm Çadırı'na giderek orada konuşma yapmalarıdır. (Süreçle ilgili bilgi notu aşağıdadır)

Tabip Odalarımızın http://www.saglikhakkiyargilanamaz.com/ linki verilen imza kampanyası, yapacakları basın açıklamaları, Adana Tabip Odası aracılığıyla iletecekleri mesajları ve özellikle 27 Haziran 2011 tarihinde sabah Adana Adliyesi 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde buluşarak gösterecekleri dayanışma çok önemlidir.

Gerekli duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Bilgi Notu:

İki hekim.

Biri aile hekimi, diğeri tıp fakültesinde öğretim üyesi. 29 Nisan 2011 tarihinde, olağan bir mesai gününde, özel yetkili savcı talimatıyla, iş yerlerinden, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınıp plastik kelepçe marifetiyle -olası istenmeyen hareketlerine yönelik(!)- önlem alınarak Adliye'ye sevk ediliyorlar.

Olayın bütün seyri durumun çok ciddi olduğunu kuvvetle "hissettiriyor":
iki kişi: organize bir iş.
suç mahali: Adana Şakirpaşa Mahallesi
olay yeri: çadır içi, demokratik çözüm çadırı.
suç: 19-20 Nisan sağlıkçı grevi öncesi yürütülen faaliyet kapsamında herkesi bilgilendirme çalışması olarak sağlık başlığında propaganda yapmak
özel yetkili savcı talimat vermiş: herhangi bir savcı değil, özel yetkili, olağandışı bir durum.
savcı hekimleri çağırmıyor, bizzat işyerlerinden, hastaların arasından, bölümden gidip alınıyorlar: terörle mücadele ekiplerince!
iki hekim, adliyeye sevk edilirken "önlem alınıyor": plastik kelepçe takılıyor.
...

İşte bu: ileri demokrasi…Derseniz yanılırsınız; daha ilerisi var.
Çünkü aynı gün savcılıkta ifadeleri alınıyor ve serbest bırakılıyorlar ama TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE.
Bu nedenle Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu hakkında üniversite yönetimi, aile hekimi Dr. Ömer Eşki hakkında da İl Sağlık Müdürlüğü -Valiliğin bilgilendirme yazısına istinaden- soruşturma süreci başlatıyor.
...
İki hekimin tutuksuz yargılanması 27 Haziran Pazartesi saat 10.20 de Adana Adliyesi'nde 7.Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.
Orada olacağız.
Herkesi, evet, meslektaşlarımızın hastaları, hasta yakınları, bu durumu hazmedemeyen herkesi bekliyoruz.
Biz orada olacağız.