TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

425/2011
23.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 9 Nisan 2011 tarihinde saat 14:00-19:00 arasında Ankara Tabip Odasında aşağıdaki taslak gündemle yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması/isminin bildirilmesi ve varsa gündem önerilerinin 7 Nisan 2011 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantı Tarihi:        :9 Nisan 2011 Cumartesi

Toplantı Saati :14:00-19:00

Toplantı Yeri            :Ankara Tabip Odası

Mithatpaşa Cad. 62/18 
Kızılay-Ankara

Taslak Gündem

1-İllerin Komisyon raporlarının sunulması

2-Denizli Sempozyumuna hazırlık

3-Hymen Muayenesi Broşür hazırlığı

4-Kadın-hekim Anketi

5-Örgütlenme sorunlarımız (İstanbul'un önerisi)