Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

386/2011
17 Mart 2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 13 Nisan 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çakmak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :16 Nisan 2011, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-16.00

Gündem :

1. Aile hekimliği alanında en son yaşananlar, (en son yönetmelik değişiklikleri, damga vergisi, odalara üyelik vb.)

2. Sağlıkta Uygulama Tebliğleri ve pratisyen hekimlik

3. TTB eylemlilik sürecinde pratisyen hekimler

4. İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları (5’er dk)

5. 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi

6. Önümüzdeki döneme ilişkin görüş, beklenti ve öneriler