“Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi”

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

360/2011
11.03.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” için ilinizden Ankara yönüne otobüs/tren/uçak ile yapılacak toplu yola çıkışlar ile ilgili olarak her konvoy için sorumlu olan en az bir tercihen iki meslektaşımızın ad, soyadı ve cep telefonu bilgilerinin en geç bu akşam (11.03.2011) saat:17:00’ye kadar TTB Merkezine faks ve/veya e-posta yoluyla iletmeniz uygun olacaktır. TTB Merkez Konseyi’nden görevli arkadaşlar en geç Cumartesi akşamına kadar (12.11.2011) bu meslektaşlarımızla iletişim kuracaklar ve Ankara’ya girişte ve miting alanına erişim konusunda rehberlik edeceklerdir.

Ankara’yı önce kar beyaza boyadı, şimdi sıra önlüklerimizin beyazında.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri