3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş

141/2011

28.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TBMM Genel Kurul gündeminde kamuoyunda bilinen adıyla “Torba Yasa” görüşülmektedir.  Söz konusu “torba” içerisinde doğrudan hekimleri ilgilendiren çok sayıda madde olmasının yanı sıra genel kurulda görüşülürken tam gün’e yönelik kimi maddelerin eklenmesi de mümkündür.

Görüşülmekte olan yasaya ilişkin görüşlerimizi DİSK, KESK, TMMOB ile birlikte yaptığımız açıklamalarda duyurduk.

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/2388-torba

İlinizde yukarıda adı geçen örgüt temsilcileri ile irtibat kurarak yapılacak etkinliklere (karşılama, uğurlama, basın açıklaması) destek vermeniz önemlidir.  3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüşe Ankara dışından katılım olacağı takdirde Merkez Konseyi sekreteryasına bilgi verilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri