Gazete İlanı

27 Ocak 2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

19 Ocak 2011 tarihinde sizlere iletmiş olduğumuz gazete ilanı metnine yönelik olarak ;

24 Ocak 2011 Pazartesi günü itibariyle 50 tabip odası ve 45 uzmanlık derneği olumlu görüş bildirmişti. Aynı gün gelen kimi uyarı ve değişiklik önerilerini bu nedenle –üzülerek- kabul edemedik.

26 Ocak 2011 Çarşamba akşamüstü itibariyle 55 tabip odası ve 72 uzmanlık derneği yazılı olarak olumlu görüş bildirmiş oldu. Ne yazık ki daha sonra gelen katılım taleplerini baskıya gitmiş olması gerekçesiyle karşılayamadık.

Gazete ilanı 28 Ocak 2011 Cuma günü Hürriyet Gazete’sinin ulusal baskısında yer alacaktır.

Hepimize moral veren bu birlikteliğimizin önümüzdeki günlerde çok daha artarak arzu ettiğimiz Türkiye sağlık ve tıp ortamının sağlanmasına yönelik etkinliklerde sürdürüleceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

gazete_ilani2011