TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

001/2011
03.01.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI' NA

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 16 Ocak 2011 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması, isminin bildirilmesi ve varsa gündem önerilerinin 13 Ocak 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih              :16 Ocak 2011 (Pazar)

Saat                :9.30 – 16.30
Yeri                :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe /ANKARA

Toplantının Gündemi:

1-Komisyonların faaliyetlerini anlatması

2-Önümüzdeki yıl faaliyet planının oluşturulması

a.Diyarbakır araştırma kursu

b.İstanbul toplantısı

c.CEDAW süreci( Şevkat Bahar Özvarış’ın kol toplantısında bahsettiği izleme raporu)

d.8 Mart etkinlikleri

3-Öneriler