İşyeri hekimliği için Tabip Odaları'nın hekim onay yetkisi

1728/2010
27.12.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanını düzenlemeye yönelik olarak 27 Kasım 2010'da yayınlanan Yönetmelikler sonrası uygulamalarda, işyeri hekimliği için Tabip Odaları'nın hekim onay yetkisinin alınmadığı durumlar görülmüştür. Bu durumda hatırlatılması gereken noktaları vurgulamak için; ilinizde çalışan işyeri hekimlerine (Ek:1) ve çalıştıkları işyerleri İnsan Kaynakları yöneticilerine(Ek:2)   gönderilmek üzere birer yazı örneği hazırlanmıştır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...