Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1656/2010

07 Aralık 2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 20 Aralık 2010 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çakmak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih   :25 Aralık 2010, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-16.00

Gündem :

1.       09.30-10.00 Açılış ve Divan seçimi

2.       10.00-12.10 Pratisyen hekimlikte mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri

  • Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağına genel bir bakış
  • TSM, AÇSAP ve VSD’lerde neler oluyor? TSM yönergesi ve hukuk mücadelesi
  • 112/acil servislerde yaşananlar Kurum/belediye/mediko hekimleri neler yaşadı, yetki belgesi sorunu çözecek mi?
  • İşyeri hekimliğinde son durum
  • Tartışma

3.       Komisyon sunumları  (her ile en fazla 10 dk) İllerde yaşananlar

4.       Yemek arası

5.       Birinci Basamak Sempozyumu

6.        14.30-15.00 TTB eylemlilik sürecinde Kol’un görev ve sorumlulukları

7.       15.00-16.00 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi