Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi

1508/2010
08.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen yazı ve ekli belgelerde Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesinin sahte olduğu bildirilmektedir.

Sözü edilen belge ile tabip odalarına yapılmak istenecek kayıt işlemlerinde bu durumun dikkate alınması gerekeceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri