Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor

1331/2010
05.10.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Allianoi’yi karanlığa gömme!

Antik çağ tıbbının en önemli eserlerinin yer aldığı, İzmir Bergama ilçesinde yer alan antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor. Yortanlı Barajı’nın suları altında kalacak olan Allianoi’yi kurtarmak, tarih ve kültür katliamına dur demek için 10 Ekim 2010 Pazar günü saat 13.00’de, beyaz önlüklerimizle Allianoi’de buluşuyoruz.

Tıp öğrencileri ve hekimlerle birlikte katılımın sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

İletişim için:

Dr.Oya Otyıldız: 0-532-657 03 27

İffet Diler:0-532-284 47 16