Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği

1330/2010
05.10.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlarımızdan Dr. Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirmiştik. Kendisini anmanın ürettiklerimizle olacağı düşüncesiyle

“Füsun Sayek İçin Yazılanlar/Söylenenler”

kitabı tanıtımı ve

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek 2010 Raporu: Hasta Güvenliği çalışması ön verilerinin sunumunu paylaşacağız.

Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Program:

17:00 Açılış

17:15 “Füsun Sayek İçin Yazılanlar/Söylenenler ”

Dr. Harun Balcıoğlu

17:45 Sunum: Hasta Güvenliği

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Tarih  : 16 Ekim 2010 Cumartesi

Saat    : 17:00

Yer     : TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

 

İletişim: 0312 231 31 79 – 121