Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

973/2010
25 Haziran 2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 08 Temmuz 2010 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :10 Temmuz 2010, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00

 

Gündem :

1-Aile hekimliği pilot uygulamalarında son durum. Ankara ve İstanbul süreçlerinin gözden geçirilmesi.

2-En son yasal değişiklikler (25 Mayıs 2010 tarihli Aile Hekimliği Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Standartları Yönetmeliği....)

3-TAHUD, PHD, AHEF' le ilişkiler ve Sonbaharda yapılması düşünülen "Aile Hekimliği Çalıştayı".

4-15. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları.

5-2008-2010 Kol çalışmalarının değerlendirilmesi.

6-Yeni Kol Yürütme Kurulunun seçimi.

7-Diğer konular.