26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem

727/2010
20.05.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hatırlanacağı gibi TEKEL işçilerinin 4-C ve güvencesiz çalışmaya karşı yürüttükleri direnişin etkisiyle 22 Şubat 2010 tarihinde toplanan Türk-İş, DİSK, KESK ve Kamu-Sen 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem kararı almışlardı. Konfederasyon başkanları, sorunun sadece TEKEL işçilerinin sorunu olmadığını, bütün işçilerin sorunu olduğunu ve güvencesiz çalışmanın yanı sıra işçi ve emekçilerin can alıcı sorunları olduğunu açıklamışlardı. Bu yüzden 12 maddelik bir talep dizisi oluşturduklarını ve 26 Mayıs 2010 tarihine kadar bunların çözümü konusunda hükümetin adım atmaması durumunda genel eylem yapacaklarını duyurmuşlardı.

Türk Tabipleri Birliği Türkiye'de çalışanların haklarında sürekli olarak yaşanan kayıplara karşı birlikte tutum almanın çok değerli olduğu düşüncesiyle ilke olarak genel eylemleri desteklemektedir.

Ayrıca sağlık alanında yaşananlar ve özel olarak TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Yasa Tasarısı da kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarını etkileyecek ve güvencesiz çalışma ortamını tesis edecek bir düzenlemedir. Sağlık alanındaki kayıpların yanı sıra 2010 Ocak ayında TBMM'den geçen "Tam Gün" Yasası ve KHB Yasa Tasarısı’nın, çalışma yaşamımızın güvencesizleştirilmesinin bu genel eylemde öne çıkartılan başlıklar olması yerinde olacaktır.

Son olarak Zonguldak’ta yaşanan ve hepimizi derinden üzen can kayıplarımızı “madende iş kazası” olarak adlandıramayacağımızı ve 26 Mayıs 2010’da bu konudaki tepkilerimizin dile getirilmesinde yarar vardır.

Yukarıdaki anlayış çerçevesinde 26 Mayıs 2010 genel eylemini düzenleyen örgütlerin illerinizdeki çağrılarına katılarak eylemliliklerde yer almak üzere gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter