Karar Önerileri

689/2010
12.05.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 59. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi çoğunluk aranarak 19-20 Haziran 2010, çoğunluk aranmaksızın 25-26-27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda(Sıhhiye) yapılacaktır. Büyük Kongrede 1.gün açılış ve konukların konuşması, 2.gün gündemdeki maddeler ve sunulan karar önerilerinin görüşülmesi, 3.gün (Pazar günü) ise seçimler yapılacaktır.

Büyük Kongre’de değerlendirilmesini düşündüğünüz karar önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 1 Haziran 2010 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter