1 Mayıs

633/2010
26.04.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Önceki yıl resmi tatil günleri arasına katılan ve emeğin alanlarda sesini duyurduğu en önemli günlerden biri olarak kabul edilen 1 Mayıs ülkemizin birçok ilinde Birlik-Mücadele ve Dayanışma günü olarak kutlanacaktır.

İlinizdeki bütün işçi ve kamu çalışanı  sendikalarının yanı sıra meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenecek olan 1 Mayıs mitinglerine ilinizdeki diğer sağlık meslek odaları ve sağlık sendikaları ile birlikte katılımın sağlanması uygun olacaktır. Sağlıkta yaşanan hak kayıplarına ve hekim emeğine yönelik tahribata 1 Mayıs günü Tabip Odalarımızın vereceği tepki özel bir anlam taşıyacaktır.

Onlarca yurttaşımızın ölümü ile ülkemizdeki kontrgerilla operasyonlarının simgesi haline gelen 1 Mayıs 1977 yılından 32 yıl sonra aynı meydanda tüm emek ve demokrasi güçlerinin yüz binlerce kişiyle tarihsel bir anlam taşıyan İstanbul-Taksim meydanında da 1 Mayıs kutlaması yapacak olmasını ise özel olarak değerli görüyoruz.

Marmara bölgesi Tabip Odalarımız başta olmak üzere 1 Mayıs 2010 günü İstanbul- Taksim meydanındaki mitinge katılmak isteyen tabip odalarımız burada açılacak Türk Tabipleri Birliği pankartı arkasında yerlerini alabilirler.

Kendi ilinizde ya da Taksim’de emeğimize/emeğe sahip çıkmak için 1 Mayıs’da alanlarda buluşacağımız umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter