Yönetici Rehberi

495/2010
05.04.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

            “Türk Tabipleri Birliği 2010-2012 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan form ektedir. Yönetici Rehberinde seçilenlerin fotoğraflarına da yer verilecektir. Ekteki formun Odanız Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri tarafından doldurularak (vesikalık fotoğraflarıyla birlikte) en geç 15 Mayıs 2010  tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
2010-2012 YÖNETİCİ REHBERİ
FORMU
 

ADI-SOYADI                         :......................................................................................................

 

DOĞUM TARİHİ                   :......................................................................................................

 

DOĞUM YERİ                       :......................................................................................................

 

CİNSİYETİ                             :......................................................................................................

 

ODADAKİ GÖREVİ              :......................................................................................................

 

VARSA UZMANLIĞI            :......................................................................................................

 

AKADEMİK ÜNVANI           :......................................................................................................

 

ÇALIŞTIĞI KURUM              :......................................................................................................

 

İŞ ADRESİ VE TEL                :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

E-POSTA ADRESİ                 :......................................................................................................

 

CEP TEL                                 :......................................................................................................

 

EV ADRESİ VE TEL              :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

 
VARSA MUAYENEHANE

            TEL                             :......................................................................................................

 

MEZUN OLDUĞU OKUL     :......................................................................................................

 

MEZUNİYET YILI                 :......................................................................................................

 
(UZMANSA)UZMANLIĞI

ALDIĞI KURUM                   :......................................................................................................

 
MEDENİ DURUMU  

                                               EVLİ               ( )

                                               BEKAR           ( )

 

(VARSA)ÇOCUK SAYISI      :...............................

 
EK İŞTE ÇALIŞIYORSA:

                                               MUAYENEHANE      ( )

                                               ÖZEL HASTANE       ( )

                                               İŞYERİ HEKİMİ         ( )

                                               DİĞER                                    ( )

 
Not: Okunaklı olarak doldurulması rica olunur.