Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım

324/2010
09.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Bilindiği gibi 10.02.2010 tarih ve 175/2010 sayılı yazımız ile TTB Etik Kurulu’nca Nisan ayının ilk yarısında “Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım” çalıştayı düzenleneceğini iletmiştik.

            Çalıştay’ın amacı, Tabip Odalarımızın var olan yasal düzenlemeler ile tanıtım ihlali olup olmadığına kolay karar veremedikleri ilanlara ilişkin yol gösterici olabilecek bir kılavuz hazırlamaktır. Bu kılavuzun ayrıca ilan verecek hekim ve kurumlara da yardımcı olacağı öngörülmektedir.

            Sözü edilen çalıştayda ele almak üzere sizden, reklam kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte güçlük çekilen ilan örnekleri göndermenizi diliyoruz.

            Bu örnekler gazete, dergi ilanları, tabela fotoğrafları ya da internet sayfaları şeklinde olabilir.

            Tanıtım ihlali olup olmadığına kolay karar verilemeyen örnekleri, odanızı temsilen çalıştaya katılacak bir kişinin ismi ve iletişim bilgileri ile birlikte 22 Mart 2010 tarihine dek iletmenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

(Not: İletişim için yonetim@ttb.org.tr adresini kullanmanız ve ilan örneklerini elektronik ortamda göndermeniz rica olunur)