Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı

08 Şubat 2010
171/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu tarafından 27-28 Şubat 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü 50.Yıl Konferans Salonunda "Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı" düzenlenecektir.

Etkinliğimizin ikinci gününde çalışma grupları oluşturulacaktır. Bu gruplara özellikle pilot illerde alanda yaşanan sorunlara hâkim, odanızın bu konudaki görüş, öneri ve beklentilerini iletebilecek hekimlerimizin katılımı çok değerlidir. Her grup için tercihen ilgili alanda çalışan en az bir hekimin odanız tarafından ulaşım ve konaklama masrafları karşılanarak görevlendirilmesi ve isimlerin en geç 19 Şubat 2010 tarihine kadar TTB Sekreteryasına bildirilmesi önemle rica olunur.

Etkinliğimize katılımınız ve katkılarınız çok değerli olacaktır.

Saygılarımızla;

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter