Gazete ilanı adı altında para talebi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

103/2010                                                                                                                  28.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            25 Ocak 2010 tarihinden başlayarak kimi tabip odalarımız tarafından Merkez Konseyi aranarak “verilen gazete ilanı için kendilerinden istenen paranın yüksek olduğu, nereye yatırılacağı, neden para istendiği vb.” sorular yöneltilmektedir.

            Yapılan görüşmelerden soruların kısa bir süre önce Türkiye Hekim Platformu adı altında verilen gazete ilanı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından odalarımızdan herhangi bir gazete ilanı adı altında para talep edilmediğini ve söz konusu gazete ilanında bilgimiz dışında olduğunu bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter