Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

045/2010
15.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Tam Gün Yasası Türk Tabipleri Birliği/Tabip Odaları/Uzmanlık Dernekleri/ Sendikalar iş kolumuzdaki emek ve meslek örgütlerinin büyük çoğunluğunun itirazına rağmen 13 Ocak 2010 Çarşamba günü TBMM gündemine gelmiş olup görüşülmesi sürmektedir.  Bu süreçte yaptıklarımızın yanı sıra bugün ve yarın da yapacaklarımız vardır.

            Önemli olan ve daha sonra yürüteceğimiz mücadelede de kritik olan bugün için en etkin çabamızı harcamak ve birlikteliğimizi sağlamaktır.

            Yasa 19 Ocak 2010 Salı günü Meclis’de görüşülmeye devam edecektir. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğimiz örgütlerle yaptığımız değerlendirmede önümüzdeki haftaya ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      19 Ocak 2010 Salı günü tüm ülkede “tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız” şiarı ile iş bırakacağız. Aynı gün saat 11.30’a kadar iş yerleri önünde halka bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır. 11.30’dan itibaren; eylem kararını birlikte alan örgütlerin, illerde ortak olarak belirleyecekleri yerlere yürüyüşler ve alan eylemleri gerçekleştirilecektir.

2-      Eylemin güçlü geçmesi için illerde; iş kolumuzdaki emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere en geniş emek ve demokrasi güçlerinin desteğinin de alınması için çalışma içine girilmelidir.

3-      Halkın geniş kesimlerinin eylemden haberdar olabilmesi için; yerellerdeki görsel ve yazılı basın ziyaret edilmeli açıklamalar yapılmalıdır.

4-      Salı günü okunacak ortak basın metni Pazartesi günü örgütümüze gönderilecektir.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter