İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları

1923/2009
24.12.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            21 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTISI KARARLARI

21 KASIM 2009

            1-Her odanın TTB 6023 sayılı kanun ve TTB işyeri hekimi atama yönergesine uygun olarak atama yapıp birlikteliği bozmamasına,

            2-DHMİ ile ilgili hizmetin taşeronlaştığı konusunda TTB Merkez Konseyine bilgi için yazı yazılmasına,

            3-TTB’nin domuz gribi ile ilgili açıklamaları doğrudur ve devam etmelidir. Bu konuda işyeri hekimleri ve toplum için eğitimler ve görsel işitsel araçlarla bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesine,

            4-Yapılması düşünülen TTB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresinin ilk tercih olarak İstanbul’da yoksa Tekirdağ’da yapılmasına karar verildi.

            5-İleri eğitim istekleri:

            -Adana güney illeri ile toplanarak 2010 da yapılacak Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, MSS Hastalıkları, Risk değerlendirme, İşitmenin Korunması eğitimlerinin yapılmasını,

            -Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat illeri ile birleşerek Nisan, Mayıs, Haziran, Kasım ve Aralık 2010 için eğitim talep etti.

            -İstanbul önceki eğitim tekliflerinin hala geçerli olduğunu bildirdi.