Katsayı Önerileri

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1675/2009
09.11.2009

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde katsayı belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Odanızca 2010 yılında uygulanmasını istediğiniz katsayı önerinizi olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç 25 Kasım 2009 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter