Basın açıklaması etkinlikleri

1628/2009
30.10.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Bilindiği gibi bir süredir 1.Basamak Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere sağlık hizmet sunumunda katkı payı uygulaması sürdürülmekte ve kamuoyu da bu konuya tepki göstermektedir. Bu tür uygulamalarda “kanıksama” ve süreç içerisinde bir hak kaybının yerleşmesi sıklıkla gündeme gelmektedir.

            Bu amaçla 4 Kasım 2009 tarihinde SSGSS, katkı payları ve güvencesizliğe karşı SGK binaları önünde KESK, DİSK, TMMOB tarafından yapılacak basın açıklaması etkinliklerine tabip odalarımızın da katılması yerinde olacaktır.

            Gerekli işbirliğinin yapılarak açıklamalarda etkin olarak yer alınacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter