Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları

1462/2009
05.10.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlarımızdan Dr. Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirmiştik. Kendisini anmanın ürettiklerimizle olacağı düşüncesiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan bir çalışmayı bu tarihte kamuoyuyla paylaşacağız:

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları/Kitapları: 2009

Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler”

çalışmasının tanıtımını yaparak Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih  : 19 Ekim 2009 Pazartesi

Saat    : 18:00

Yer     : TTB Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara