14. Pratisyen Hekimlik Kongresi

06 Ekim 2009
1477-2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenledikleri 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 28 Ekim- 1 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya / Kemer’de yapılacaktır.

            Kongreye katılmak isteyip maddi olanaksızlıklar nedeniyle katılamayan en az iki (2) pratisyen hekimin odanızın maddi desteğiyle Kongre’ye katılmasının sağlanması konusunda göstereceğiniz işbirliğine şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla;
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri