"GSS Bir Yılını Doldurdu" Broşürü

1410/2009
28.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Genel Sağlık Sigortası 1 Ekim 2008 yılında yasalaşmıştı. Geçmiş 1 yılın öne çıkan başlıklarını değerlendiren ve bu çerçeveye katılan örgütlerle hazırlamış olduğumuz broşür bilgi ve dağıtım için ekte gönderilmektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter