1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması

1403-2009
28/09/2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:23.09.2009 tarih ve 1390/2009 sayılı yazımız.

            İlgi yazımızla belirtilen 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması metni ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

1 Ekim 2009

Genel $ağlık(sızlık) $igortası’nın Birinci Yılı

AKP, IMF, DÜNYA BANKASI SAĞLIĞA ZARARLIDIR

Genel Sağlık Sigortası (G$$) bundan bir yıl önce, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmişti. Sendikalar ve meslek örgütleri olarak G$$’nin yol açacağı sakıncalara dikkat çekmiş ve şiddetle karşı çıkmıştık. Peki aradan geçen bir yıl içinde neler oldu?

·      Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL’ye çıkarıldı. Daha önce parasız olan sağlık ocakları da paralı hale getirildi.

·      İlaca ulaşmak zorlaştırıldı; ilaçta vatandaşın ödediği pay arttırıldı. Düşük ücretli emeklilerin ve sürekli ilaç kullanan sigortalıların katkı payları, ücret ve maaşların satın alma gücünü önemli ölçüde geriletti.

·      Milyonlarca vatandaş hâlâ sağlık güvencesinden mahrum. Dahası, kriz gerekçesiyle işinden atılan yüz binlerce emekçi ve aileleri de sağlık güvencelerini yitirdiler. 72 milyonluk Türkiye’de sosyal güvenceden kesin olarak mahrum  14 milyon insan bulunuyor.

·      Özel hastanelere giden hastalar “ilave ücret” adı altında paralar ödemeye zorlandı. Üstelik şimdilik güya % 30 olan bu “bıçak parası” yakında % 70’e çıkarılacak. Hükümet ve Özel hastane patronları ise hastalara ilave maliyet çıkarmak için büyük çaba harcıyorlar.

·      Muayene olurken, ilaç alırken ödediğimiz yetmedi; bundan sonra hastaneye yattığımızda, ameliyat olduğumuzda da katılım payı ödeyeceğiz.

·      En çok propagandası yapılan “bütün çocuklar koşulsuz olarak GSS’li olacak” vaadi daha şimdiden boş çıktı.

·      Seçim döneminde sağlıktaki “başarıları” ile övünüp oy avcılığı yapanlar şimdi ağız değiştirdiler. Sağlık harcamalarının artmasını gerekçe gösterip 3 milyar TL kısıntıya gidiyorlar. Yani daha az sağlık hizmeti alacak ve daha çok katılım payı ödeyeceğiz. Ama özel hastanelere aktarılan kaynaklarda bir azalma olmayacak.

·      Emekli olabilmek bir ayrıcalık haline geldi ve emekli maaşları geriledi. Son bir yılda  yaklaşık 250 bin kişi sigorta primi  ödenemediği için sistemden çıkmak zorunda kaldı. 

Kısacası; GSS’nin sağlıkta yaşanan sorunları çözemeyeceği, tam tersine sağlığı her geçen gün daha fazla paralı hale getireceği ve sağlığa ulaşmayı daha da zorlaştıracağı daha ilk yıldan belli oldu.

Peki AKP Hükümeti GSS’yi çıkarmak için neden bu kadar çok ısrar etmişti? Çünkü uluslararası sermayenin soygun örgütleri, IMF ve Dünya Bankası böyle istemişti. Sermaye bütçeden sosyal harcamalara kaynak aktarılmasını istemiyordu. Amaçları sağlığı piyasalaştırmak, özelleştirmek ve kendileri için bir kâr alanına dönüştürmekti.

Onlar emretmişti; bütün siyasi geleceğini küresel kapitalist merkezle olan ilişkilerine bağlayan AKP de Millet Meclisi’nden geçirmişti G$$’yi.

G$$’nin birinci yılını doldurduğumuz bugünlerde sağlığımızı, sosyal güvenliğimizi, geleceğimizi çalan kapitalist efendiler ülkemize geliyorlar. Bu ülkenin halkına karşı polis barikatlarıyla korundukları vadide bizleri daha da yoksul, daha da sağlıksız, daha da güvencesiz, daha da çaresiz bırakmak için yeni planlar, programlar yapacaklar.

Bizler; bu ülkenin hekimleri, mimarları mühendisleri, işçileri, kamu emekçileri, yoksulları; neo-liberal soygun politikalarının tekmil mağdurları ve mazlumları; IMF ve Dünya Bankası’nı da, temsil ettikleri uluslararası sömürü-soygun düzenini de, onun emrindeki siyasetçileri de istemediğimizi yıllardır söyledik, söylüyoruz.

Bugün de yüzlerine karşı hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz:

AKP, IMF, DÜNYA BANKASI SAĞLIĞA ZARARLIDIR! 

BAŞKA BİR SAĞLIK  SİSTEMİ, BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR!

 
DİSK- KESK-TMMOB-TTB