18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi

1389/2009
23.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sağlık ortamında yaşanan sorunlar ve bu sorunların sağlık çalışanlarına etkisi iyice katlanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Çok sık yapılan günü birlik düzenlemelerle işler deyim yerindeyse arapsaçına dönmüş, içinden çıkılamaz sorunlarla boğuşmak ise çalışanlara yüklenmiştir.

            Yaşananların üzerine halen TBMM gündeminde yasalaşmayı bekleyen "Tam Gün" ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları da düşünülünce hekimler dahil olmak üzere Sağlık Hakkı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili tepkilerimiz, hoşnutsuzluğumuzu ve taleplerimizi daha fazla görünür kılmak gerektiği aşikardır.

            10 Ekim 2009 tarihinde yapılacak olan GYK toplantısında hep birlikte bütünlüklü bir değerlendirme yapacak olmakla birlikte takvimi de göz önüne alarak 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul'da bir miting düzenleme kararı almış bulunuyoruz.

            Miting bütün tabip odalarımızın ve bütün sağlıkçıların katılımına açık olup özellikle İstanbul'a yakın bölge odalarımızın katılım için aktif bir organizasyona gitmeleri yerinde olacaktır. Bu amaçla irtibat ve bilgi için Dr. Ali Çerkezoğlu ile bağlantıya geçilebilir.

            Gereken duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
İrtibat ve bilgi için:

Dr.Ali Çerkezoğlu      :0-532-512 02 49