Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

1333/2009
09.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANIĞI’NA

            İlgi:17 Temmuz 2009 tarih ve 1100/2009 sayılı yazımız.

            İlgi yazımız ile daha önce gönderilen “Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir” bilgilendirme yazımızı artan yağışlar ve sel tehlikesi nedeniyle ekte tekrar bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı


Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir