Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz?

1306/2009
02.09.2009
               TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
               12 Eylül 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi toplantı salonu’nda ekte programı yer alan TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu tarafından Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? konulu bir günlük bir çalıştay düzenlenecektir.
               Katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih  :12 Eylül 2009, Cumartesi

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDEYİZ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM HEKİM EMEĞİNİ NASIL ETKİLİYOR, BİZ NASIL MÜDAHALE EDEBİLİRİZ?

12 EYLÜL 2009

09.45 Açılış Oturumu   : Hülya Biriken

10.00 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Bundan Sonra Bizi Neler Bekliyor? (Ata Soyer)

10.30-10.45 Ara

10.45 II. Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Çalışanlarını Nasıl Etkiliyor: Birinci Basamak

            Oturum Başkanı          :Muharrem Baytemür

            Konuşmacılar               :Memet Akbal

                                               Mahmut Çiftçi

                                               Utku Ersözlü

                                               Ali İhsan Gündoğdu

                                               Birtürk Özkavak

11.45 Tartışma

12.15-13.30 Yemek Arası

13.30 III.Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Çalışanlarını Nasıl Etkiliyor: İkinci Basamak

            Oturum Başkanı          :Önder Okay

            Konuşmacılar              :Metin Aydın

                                               Aytül Çakçı

                                               Ali Küçük

                                               Ali İhsan Ökten

14.30 Tartışma
14.45-15.00 Ara

15.00 IV. Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm ve Üniversiteler

            Oturum Başkanı          :Dr. Hamit Boztaş

            Konuşmacılar              :Prof.Dr.Ramazan Aşçı

                                               Yrd.Doç.Dr.Nergül Çördük

                                               Prof.Dr.Melikşah Ertem

                                               Ayşe Gültekingil

16.00 Tartışma
16.30-16.45 Ara

16.45-18.15 Forum

Sağlıkta Dönüşüm Sürecine, Nasıl-Neyle-Ne Kadar Müdahale Edebiliriz?

            Oturum Sorumluları:              Altan Ayaz

                                                           Ferda Topal

                                                           Mehmet Zencir