Yeni yayınlar

1044/2009
01.07.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Merkez Konseyi tarafından oluşturulan bir heyetçe gerçekleştirilen

Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Alıkonulan Çocukları İzleme Raporu ile Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nca yürütülen bir anket çalışmasının sonuçlarını içeren  “Hekimlerin Değerlendirmesi ile Performansa Dayalı Ödemeve “Mesleki Sorumluluk Sigortalanmalıdır”  broşürü ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter