Tam Gün

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

938/2009
15.06.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            02.06.2009 tarih ve 890/2009 sayılı genelgemizde kısaca “Tam Gün” olarak bilinen yasa tasarısı sürecinde hep birlikte yapacaklarımıza dair bilgiler iletilmişti.

            Anlaşıldığı kadarı ile TBMM’nin Temmuz başındaki olağan kapanma dönemi ertelenecek ve yasama faaliyetleri sürdürülecektir. “Tam Gün” Yasa Tasarısının komisyonlarda görüşülmeye başlanacağı düşüncesiyle, tabip odalarımızın başta TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, TBMM Milli Savunma Komisyonu, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu olmak üzere  (üye milletvekili adları için www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.liste) bütün Milletvekillerine yönelik olarak bilgilendirme çalışmasını yürütmesi gerekmektedir.

Görüşlerimiz doğrultusunda basına, köşe yazarlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları da (gerek elektronik ortamda iletilerle, gerekse yüzyüze) oda yönetim kurullarınca programlanarak sürekli şekilde yerine getirilmelidir.

Merkez Konseyi Tabip Odalarımızca

      24 Haziran 2009 Çarşamba günü saat:13.00 (12.00-14.00 arası)

      tüm Türkiye’de aynı gün her ilde belirlenen bir sağlık kuruluşunda,

      hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iller düzeyinde en geniş katılımı sağlanarak,

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir adımı olan Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün Yasa tasarılarına karşı olduğumuzu,

özlük haklarımızda güvenceli iyileştirme istediğimizi işleyen bir eylemin konunun önemine denk düşen duyarlılıkla düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Yapılan etkinlik sonrası Merkez Konseyi’ne rapor iletilmesi koordinasyon açısından önemlidir.

Takiben yürütülecek eylemlik programı 27 Haziran 2009 günü toplanacak olan 58.Büyük Kongre’de kararlaştırılacaktır.

Gereğinin azami duyarlılıkla yerine getirileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter