Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

882/2009
01 Haziran 2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 10 Haziran 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :13 Haziran  2009, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00 

Gündem :
  1. Tam süre çalışma yasa  tasarısı ve pratisyen hekimler
  2. Aile Hekimliği Pilot İller Çalıştayı hazırlıkları
  3. İstanbul Protokolü Eğitimleri
  4. Pratisyen Hekim Kolu 20. Yıl etkinlikleri
  5. 14.Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları
  6. Diğer