TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

818/2009
21.05.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 6 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gündemle ilgili komisyonlarınızda görüş oluşturarak toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar bildirilmesini, ekte gönderilen anket formunun doldurularak 30 Haziran  2009 tarihine kadar ulaştırılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantının Yeri       :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 

No.2 Kat .4  Maltepe/ANKARA

Tarihi                         :6 Haziran 2009

Saati                           :10.00- 17.00

 

Toplantı Gündemi :

1-Divan Kurulu seçimi

2-Türkiye sağlık ortamı ve işçi sağlığı alanında yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi , Temel ve ileri eğitimler  hakkında bilgilendirme,

3-Tabip Odalarının çalışmaları konusunda bilgilendirmesi,

4-TTB 57. Büyük Kongresi’nin 14.No’lu kararının, TTB Büyük Kongresi öncesinde gözden geçirilerek,  Kongreye  bilgi amaçlı karar alınması,

5–“TTB Organları Çalışma Yönergesi” hakkında odaların ve Kol’un değerlendirmesi,  İSİH Kolu’nun görüş ve önerilerinin tespiti ve Büyük Kongre’ye görüş – karar önerilerinin  iletilmesi,

6–4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin ön program taslağının, İstanbul Komisyonu’nca  Kola aktarılması ve taslak hakkında  değerlendirme,

7–Her yıl 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen  “Nusret Fişek Anma Günü Etkinlikleri” kapsamında : “Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü ve  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” için  birer aday isim ve jüride yer alacak bir kişinin belirlenmesi,

…………………………..  TABİP   ODASI

İŞYERİ    HEKİMLİĞİ    UYGULAMA    BİLGİLERİ   ANKETİ

( Mayıs – 2009 )
No
Anket Soruları

Üye   Sayısı

1
Odanızın  aktif  üye  sayısı ?
 
2

Odanızda  İSİH  Komisyonu   var mı ?

 
3

İşyeri  Hekimliği  Sertifikasına  sahip  toplam  üye  sayınız ?

 
4

Aktif  olarak  işyeri  hekimliği  yapan  üye  sayınız ?

 
5

Yalnızca  işyeri  hekimliği  yapan, başka  mesleki  etkinliği  bulunmayan  üye  sayınız ? ( Tam  ya  da  yarı  zamanlı )

 
6

Aktif  işyeri  hekimliği  yapan  Pratisyen  Hekim  sayınız ?

 
7

Aktif  işyeri  hekimliği  yapan  Uzman  Hekim  sayınız ?

 
8

Tam  gün  işyeri  hekimliği  yapmak  isteyen  üye  sayınız ?

 
9

Aktif  olarak  işyeri  hekimliği  yapmayıp, işyeri  sırası  bekleyen  sertifikalı  üye  sayınız ?

 
10

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika   Programı  Ön  Eğitimi’ne başvuruda  bulunup  katılım  onayı  bekleyen  üye  sayınız ?

 
11

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ne  devam   etmekte   olan   üye   sayınız  ?

 
12

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ni  tamamlayıp “Ölçme - Değerlendirme  Sınavı” nı  bekleyen  üye  sayınız ?

 
13

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ni  tamamlayıp  “Ölçme - Değerlendirme  Sınavı”  na  girmeyen  ve  sınavda başarılı  olamayan  toplam  üye  sayınız ?

 
14

Oda  bölgenizde  50’nin  üzerinde  işçi  çalıştırıp  işyeri  hekimi bulundurmayan  firma  sayısı ?

 
15

Oda  bölgenizde  ortak sağlık birimi ve ortak sağlık biriminde çalışan işyeri hekimi sayısı?

 
16

Oda bölgenizde  Tabip Odası  onaysız, SGK yetkisiyle çalışan işyeri hekimi var mı? Sayısı?