Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü

521/2009
28.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Her yıl “Prof.Dr.Nusret Fişek Anma Günü” çerçevesinde verilen “Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü” için son başvuru tarihi 20 Temmuz 2009 olup ödül yönergesi ektedir. Konuyla ilgili bölgenizdeki sağlık ocaklarına gerekli duyurunun gecikmeksizin yapılması katılımı sağlamak açısından yerinde olacaktır.

Ayrıca;
-Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü,
-Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü

için odanızın uygun gördüğü birer adayı en geç 20 Temmuz 2009 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter