TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

392/2009
06.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22 Mart 2009 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gündemle  ilgili komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç 16 Mart 2009 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih   :22 Mart 2009 Pazar
Saat     :09:30-17.00
 
Toplantının Gündemi  :

1 - Kol  Divan Kurulu seçimi

2 - Türkiye sağlık ortamı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliğinde yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi,

3 - İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği'nde yaşanan son gelişmeler karşısında Tabip Odalarının çalışmaları konusunda bilgilendirmesi,

4 - "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" konusunda teknik ve hukuki değerlendirmeler ve kol olarak yönetmelik taslağına karşı örgütsel politikaların belirlenmesi,

5 - 2008-2010 dönemi TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Programı'nın görüşülüp karara bağlanması,

6 -TTB İşyeri Hekimliği Temel  ve   İleri   Eğitimlerinin   değerlendirilmesi,

7 -Bilim Eğitim Kurulu'nun (BEK) yeniden oluşturulması konusunda kolun bilgilendirilmesi,

8 -Kolun “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği “ ile ilgili Kongre ve Sempozyumlar konularında bilgilendirilmesi,