TTB-TÖK GYK toplantısı

225/2009
02.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 28 Şubat 2009 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle Eskişehir’de gerçekleştirecektir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:        28 Şubat 2009 Cumartesi

Saati:                          09:30-17:00

Yeri:                           Eskişehir Tabip Odası

İsmet İnönü Cad. No.20 Tıp İşhanı Kat:6

Eskişehir
Toplantı Gündemi
1-Bahar Okulu
2-Doku Dergisi 3.sayısı
3-İntörn Sorunu
4-Ek Gündem Önerileri