Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet

143/2009
19.01.2009

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            15 Ocak 2009 günü İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Dr. Yusuf Özertürk’ün aynı hastanenin hematoloji uzmanı Dr. Dilek Argon’a hastane ortamında uyguladığı ve kamuoyuna da yansıyan şiddet kabul edilemez. Bizler “hasta ya da hasta yakınlarının şiddetine yönelik neler yapılabilir ve sağlık kuruluşlarında giderek artan şiddet eğiliminin önüne nasıl geçilebilir” tartışmasını sürdürür ve yasa maddesi hazırlıkları vb.çaba harcarken bir başhekimin tavrı hepimizi yaralamıştır.

            Bu nedenle bakanlık tarafından hızla gereğinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Merkez Konseyi Başkanı'mızın Bakan'a hitaben gönderdiği yazı ektedir.

            20 Ocak 2009 itibarıyle Başhekim Yusuf Özertürk'ün idari görevinden el çektirilmemesi durumunda odalarımızın da benzer yazıları iletmesi ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmaları önemli olacaktır.

Gerekli duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
Sayın PROF. DR. RECEP AKDAĞ
TC SAĞLIK BAKANI
ANKARA

142/2009
19.01.2009

Sayın Bakan,

            15 Ocak 2009 günü İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Dr. Yusuf Özertürk’ün aynı hastanenin hematoloji uzmanı Dr. Dilek Argon’a hastane ortamında uyguladığı ve kamuoyuna da yansıyan şiddet kabul edilemez. Gerek adli makamlarca gerekse de İstanbul Tabip Odasınca yürütülecek soruşturmanın sonucu beklenmeden, ataması tarafınızca yapılmış olan Başhekimin idari görevinden alınması, bu tür olayların tekrarlamaması ve hekim kamuoyunun beklentisi açısından çok yerinde bir adım olacaktır.

Hekimlere yönelik şiddet olaylarından ve çalışanlara saygı göstermeyen yönetici tutumlarından şikayetlerimizin giderek arttığı bu ortamda böylesi bir davranışta bulunan başhekimin hızla uzaklaştırılacağı düşüncesiyle saygılar sunarız.

Prof.Dr.Gençay Gürsoy
TTB Merkez Konseyi
Başkanı