Üye kayıt bilgileri

051/2009
06.01.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:15.12.2008 tarih ve 2013/2008 sayılı yazımız.

            İlgi yazımızla tabip odalarımıza kayıtlı üyelerin ad,soyad ve TC kimlik numaralarının bildirilmesini istemiştik.

            Konuyla ilgili TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ve form ektedir. Konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle istenen verilerin eksiksiz ve formda belirtilen niteliklere uygun olarak ve form onaylanarak 20 Ocak 2008 tarihine kadar gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter