Su ve Aciller

2094/2008
30.12.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Ekim ayı sonunda yapılan Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında tabip odalarımızın “su” ve “aciller” başlıklarında çalışma yapmalarının yerinde olacağı belirlenmişti.

Su başlığında 19.08.2008 tarih ve 1467/2008 sayılı genelge de suyun ticarileştirilmesi ve konunun çerçevesi çizilerek www.suplatformu.net ve www.supolitik.org siteleri refere edilmişti.

            Bazı tabip odalarımızın her iki konuda da yürütülecek çalışmalarda ele alınabilecek başlıklara dair bilgi istemeleri nedeniyle ekte yardımcı olabilecek materyal sunulmaktadır.

            Katkısı olacağı umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Su kaynağının türü/türleri (farklı kaynaklar birlikte kullanılıyorsa oranları)

 • Kaynak
 • Yer altı
 • Yüzeyel (göl, baraj)

Günlük kişi başına düşen su miktarı

…………… litre/gün/kişi

Su arıtma tesisi

 • Yok
 • Var (kapasite ………….. ton/gün)

Su dezenfeksiyonu

 • Yapılmıyor
 • Yapılıyor (kullanılan dezenfektanı belirtiniz)

Su kaynaklarınızın havza bazında korunmasına yönelik önlemler

 • Yok
 • Uygulanıyor
 • Planlama aşamasında
 • Bilgi yok

Tüketime sunulan suyun kirlenme kaynakları (varsa açık biçimde belirtilmeli)

 • Endüstriyel atıklar
 • Evsel atıklar
 • Tarımsal kaynaklar (gübre, tarım ilacı)

Şebeke suyunu sağlayan kurum

 • Belediye
 • Özel sektör

Tüketilen yıllık ambalajlı su miktarı

……….. litre

Aşağıdaki tabloda aylara göre su analiz sonuçlarının değerlendirilmesi istenmektedir. Her ay yapılan analiz sayıları nüfusa bağlı olarak değiştiğinden birden fazla ölçüm yapıldığında standartlara göre olumsuz bulunan analiz sayılarını belirtiniz. Örneğin 10 defa bakteriyolojik analiz yapılıp ikisi kirli çıktığında yapılan hanesine 10, olumsuz hanesine 2 yazınız. Kimyasal analizlerde kirlilik saptandığında ise kaç kez hangi değişkenin ne düzeyde çıktığını yazınız. Örneğin 10 kez kimyasal analiz yapıldığında yapılan hanesine 10, içlerinden ikisinde arsenik düzeyi yüksek çıktığında ../..../2009 tarihinde arsenik düzeyi 0.07 mg/litre, 11.5.2008 arsenik düzeyi 0.10 mg/litre gibi olumsuz hanesine kayıt düşünüz. Dezenfeksiyon açısından ölçüm sonuçlarının şebeke  suyu veya depo düzeyi standartlarına göre düşük veya yüksek bulunan ölçüm sayıları olarak belirtiniz.

Formu doldurmaya yönelik sorularınız için Dr.Ali Osman Karababa’yı arayınız.

Tel 0.533.2516023
 
 
Fiziksel
Kimyasal
Bakteriyolojik
Dezenfeksiyon
 
Yapılan
Olumsuz
Yapılan
Olumsuz
Yapılan
Olumsuz
Yapılan
Olumsuz
Ocak
 
 
 
 
 
 
 
 
Şubat
 
 
 
 
 
 
 
 
Mart
 
 
 
 
 
 
 
 
Nisan
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayıs
 
 
 
 
 
 
 
 
Haziran
 
 
 
 
 
 
 
 
Temmuz
 
 
 
 
 
 
 
 
Ağustos
 
 
 
 
 
 
 
 
Eylül
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekim
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasım
 
 
 
 
 
 
 
 
Aralık
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACİL SERVİSLER
 
 
VAR
YOK
AÇIKLAMA
YETERLİ
UYGUN
YETERSİZ
UYGUN DEĞİL
 
MİMARİ VE FİZİKSEL ALT YAPI
 
Kolay ulaşılabilirlik
      Ana yola yakın olma
 
 
 
 

      Yollarda yönlendirme levhaları

 
 
 
 

      Ana yoldan uygun çıkış (viraj olmaması)

 
 
 
 
Hastane binasındaki konumu

      Ana yoldan girişe yakın olma

 
 
 
 

      Hastanenin ana kapısından giriş yapan diğer hastaların göremeyeceği uzaklık

 
 
 
 

      Binanın ana yoğunluğunun olmadığı bir köşesinde

 
 
 
 
Ambulans giriş ve çıkışı
      U şeklinde
 
 
 
 

      Hasta indirilen alan hava koşullarına korunaklı

 
 
 
 
Hasta araçları giriş ve çıkışı
      U şeklinde
 
 
 
 

      Hasta indirilen alan hava koşullarına korunaklı

 
 
 
 

      Hasta indirme-bindirme sırasında kısa süreli beklemeler için uygun genişlik

 
 
 
 
Hasta araçları için yakın bölgede park yeri
 
 
 
 
Giriş kapısı

      Ayaktan ve ambulansla gelen hastalar için ayrı giriş kapıları

 
 
 
 

      En az 2 sedye genişliğinde

 
 
 
 

      Eşit yol ve giriş zemin yüksekliği (Tekerlekli sandalye ve sedyenin rahat girebilmesi için)

 
 
 
 

      Otomatik ya da kolay açılan giriş kapısı

 
 
 
 

      Acil kapısında sedye ve tekerlekli sandalye için ayrı alan

 
 
 
 

Acil olmayan hastaların ya da acil hasta yakınlarının bekleme yeri

 
 
 
 

Hastane içinden yönlendirme ve acil servise geçiş kolaylığı

 
 
 
 

Hastanenin diğer bölümleriyle tek yönlü (acilden hastaneye doğru) bağlantı

 
 
 
 

Servise girmeden önce temizlenme/dekontaminasyon odası (kimyasal madde ve radyasyon zehirlenmeleri için)

 
 
 
 
En az 2 sedyenin sığacağı genişlikte koridorlar
 
 
 
 
Afet ve toplu kazalarda genişleyebilme kapasitesi
 
 
 
 
Özürlü tuvaleti
 
 
 
 
Hastaların özel eşyaları için dolaplar
 
 
 
 
Aydınlatma
      Ortam aydınlatması
 
 
 
 

      Cerrahi girişimler için ayrı aydınlatma

 
 
 
 
Havalandırma sistemi
 
 
 
 
Isıtma sistemi
(ideal ısı  20-22º C, ideal nem %50-60)
 
 
 
 
 
VAR
YOK
AÇIKLAMA
YETERLİ
UYGUN
YETERSİZ
UYGUN DEĞİL
Jeneratör sistemi
 
 
 
 
Yangın çıkışı
 
 
 
 
Seminer odası
 
 
 
 
Personel için soyunma dinlenme odaları
 
 
 
 
Güvenlik birimi
 
 
 
 
Malzeme odası
 
 
 
 
Halkla ilişkiler ve haberleşme birimi
 
 
 
 
 
ÇALIŞMA ORTAMI
 
Triyaj ünitesi

      Giriş kapısından direk giriş

 
 
 
 

      Hasta, bekleme ve bakım ünitelerine direk açılım

 
 
 
 

      Giriş kapısı, bekleme salonu ve tedavi birimlerini görebilme özelliği

 
 
 
 
Resüsitasyon odası

      Girişe en yakın yerde

 
 
 
 
      Yeterli alan
(her yatak için en az 6x6 metre)
 
 
 
 

      Her yatak başına monitörizasyon ve ayrı havayolu donanımı

 
 
 
 
Ayaktan yetişkin muayene birimleri
 
 
 
 
Çocuk muayene odaları
 
 
 
 
Enjeksiyon odası
 
 
 
 
Küçük cerrahi müdahale birimleri
 
 
 
 
Alçı ve redüksiyon birimleri
 
 
 
 
Gözlem odası

      Oda şeklinde, sürgülü cam kapılı (en az 3,5x4,2 metre)

 
 
 
 

       Perde/paravan ile ayrılan bölümler, (iki yatak arası en az 2.4 metre, karşılıklı yatak mesafesi en az 3 metre)

 
 
 
 

      Her yatak başına monitörizasyon ve ayrı havayolu donanımı

 
 
 
 
Ana hemşire deski
      Merkezi yerleşim
 
 
 
 

      Monitörize hastaları gözleyebilecek konumda

 
 
 
 

      Merkezi kardiyak monitör

 
 
 
 

      100 cm den alçak desk

 
 
 
 
Doktor deskleri
 
 
 
 

Acil servis alanında olması gereken diğer üniteler (servis içinde aciliyet durumuna göre sıralanır)

      Laboratuar ya da pnömatik vakum sistemi

 
 
 
 
      Radyoloji birimleri

            Röntgen cihazı

 
 
 
 

            USG

 
 
 
 

            BT

 
 
 
 
      Yoğun bakım ünitesi
 
 
 
 
      Ameliyathane
 
 
 
 

Ana ameliyathane ile yoğun bakım üniteleri arasında bağlantı

      Kolay ulaşılırlık
 
 
 
 
      Sedye asansörü
 
 
 
 
Malzeme dolabı
 
 
 
 
      Kolay ulaşılabilir
 
 
 
 
      Merkezi yerleşimli
 
 
 
 
 
İnsan gücü

·        Her hastaya ortalama 20 dk ayrılmalı

·        Vardiyalı çalışma düzeni (normal koşullarda günde 12 saat çalışma, çok yoğun servislerde günde 8 saat çalışma) olmalı

·        Hasta başvurusunun daha yoğun olduğu 16:00-24:00 saatleri arasında daha fazla sayıda personel bulundurulmalı

·        Her hastane için iş yüküne göre ayrı optimal kadro sayısı belirlenmelidir:

 -yıllık hasta başvurusu,

 - hasta başına 20 dk süre,

 -haftada 40 saat,

 -yılda 48 hafta çalışma süresi göz önünde bulundurularak.

·        Acil tıp uzmanı, pratisyen hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni, hasta bakıcı, tıbbi sekreter, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi

(Acil Servis kullanımı, Ulusal Sağlık Politikaları ile çok yakından bağlantılıdır. Sevk zincirinin varlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin durumu, Sağlık Uygulama Tebliğlerinde ki değişiklikler, günümüzde sağlıklı personel gereksinimi için hesaplamalara olanak vermemektedir.)