TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

1979/2008
01.12.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 20 Aralık 2008 tarihinde saat 10:00’da Ankara Tabip Odası’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

            Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması ve isminin 15 Aralık 2008 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:         20 Aralık 2008

Toplantı Saati:                       10:00

Toplantı Yeri:            Ankara Tabip Odası

Mithatpaşa Cad. No.62/18
Kızılay/ANKARA
GÜNDEM
1- Bilgi paylaşımı
2- Hedefler ve program
a- Kol yürütmesi

            1- Yetki ve sorumluluğun belirlenmesi

                        2- Çalışma yöntemi

                        3- İletişim yöntemi

            b- 2 yıllık hedeflerin belirlenmesi

                        1- Kadın hekimlerin sayısı

                        2-Uzmanlıklara göre dağılımı

3- Oda aktvistleri olarak sayı, dağılımı

a- Kadın hekimlerin meslek örgütlerinden beklentilerinin belirlenmesi

            b- Örgütlenme yöntemleri ve sloganlar

                        1- Kadına Yönelik Şiddete karşı yapılan çalışmaların odalar tarafından sunumları

                        2-Kadın Hekimlerin sorunlarına yönelik yerel toplantılar

                        3- Kadın Hekimlerin sorunlarına yönelik uluslararası yaklaşım, araştırma

            c- Kol toplantılarının yıllık takviminin oluşturulması

            d- Kol yürütmesinin oluşturulması

4- Ek gündem önerileri