İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu

1739/2008
16.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bir müddet önce; İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik  [email protected] adresinde İnternet ortamı tartışma grubu oluşturulmuştur. Tartışma grubunun oluşturulmasının amacı:

  • Kol temsilcilerinin birbirleriyle sürekli ve etkin bir şekilde haberleşmesini sağlamak.
  • Oda Yönetim Kurullarının ve Oda Komisyon Üyelerinin, Kol faaliyetliliğine katılımlarını ve Kol çalışmalarını daha yakından izleyebilmelerini sağlamak.
  • Ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden tüm üyelerin aynı zamanda bilgilenmesini sağlamak ve değişen konjonktürler karşısında zamanında ve ortak bir dil, tavır oluşturmak.

Kol Yürütme Kurulu  olarak, bu tartışma grubunun aktive edilmesine  ve  tüm Oda Yönetim Kurullarının ve odalardaki komisyon üyelerinin dahil edilmesine karar verilmiştir.

[email protected] adresine üye olmak isteyen yönetim kurulu  ve komisyon üyelerinizin  3 Kasım 2008  tarihine kadar e-mail adreslerini [email protected]  adresine göndermeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter