13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği

1637-2008
26 Eylül 2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

29 Ekim -2 Kasım 2008 tarihlerinde Antalya / Belek’te yapılacak olan 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği değerlendirilecektir.

            Stand açmak isteyen tabip odalarının 12 Ekim 2008 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na bilgi vermesi gerekmektedir.

            Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla;
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri