Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1470/2008
20.08.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 5 Eylül 2008 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu a. 
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :13 Eylül  2008, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00
Gündem :
1-Kol Yönergesinin son şeklinin verilmesi

            -2008-2010 PHK Kol Yürütmesi seçim takviminin belirlenmesi

2-13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına devam edilmesi

            -Kongre Kol oturumunun video çekimlerinin planlanması

3-Acil Servisler,

-112 ve nöbet ekiplerinde çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarına yönelik anket çalışması

-Acil Servislerin fiziki ve personel alt yapı eksikliklerine dair dava sürecinde Adana Tecrübesi ve çalışmanın diğer illere yaygınlaştırılması.

4-Aile Hekimliği süreci

            -Son durum ve gelecek döneme ait strateji tartışması hazırlıklarının belirlenmesi