İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları

1053-2008
03.06.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı, “Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimine Dair Sözleşme” kapsamında yürüteceğimiz eğitimlerle ilgili olarak eğitici başvuruları için daha önce yapmış olduğu çağrıyı üniversiteleri de kapsayacak şekilde yinelemiş durumdadır. 

Bakanlık mensubu meslektaşlarımızın 6 Haziran 2008’e, Üniversite mensubu meslektaşlarımızın ise 13 Haziran 2008’e kadar başvurularını (http://www.adlitabiplik.saglik.gov.tr/index.php?p=duyurular) linkinden bizzat yapmaları yerinde olacaktır.

Bildiğiniz gibi eğitici adayları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından seçilecek fakat seçimde Türk Tabipleri Birliği de daha önceki yazımızda bildirdiğimiz kriterler çerçevesinde söz sahibi olacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından tekrarlanan bu çağrıyla ilgili olarak odanız Pratisyen Hekimlik ve İnsan Hakları Komisyonlarımız ile başta Adli Tıp ve Psikiyatri uzmanları olmak üzere tüm üyelerimizin bilgilendirilerek eğitici olmaları yönünde teşvik edilmeleri konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter