Sağlık İstatistikleri Yıllığı

869-2008
12.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TC Sağlık Bakanlığı’nca 2007 yılı dahil olmak üzere son 10 yılın işyeri hekimi verileri “Sağlık İstatistikleri Yıllığı” kitabında yayınlanmak üzere istemektedir.

            Odanız bölgesinde işyeri hekimi olarak görev yapan üyelere ilişkin verilerin her yıl için ayrı ayrı olmak üzere forma göre doldurularak en geç 20 Mayıs 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter